HyperX

  • XL: 900 x 420mm x 3mm
    Dold kantsöm
    Halkfri undersida
    Komfort och stabilitet
    399:-